Bảo tồn Cồng Chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020

1463

Phát huy những thành quả đạt được trong 10 năm Bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Bộ VHTT&DL vừa đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Trong đó sẽ tập chung kiểm kê di sản văn hóa phi vật; Tiếp tục thực hiện quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa Phi vật thể; Kiện toàn bộ máy chức năng quản lý di sản; Các địa phương cần củng cố và phát triển các câu lạc bộ cồng chiêng; Các tỉnh có ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể (Kon Tum và Lâm Đồng) tiếp tục khai thác và hỗ trợ các tỉnh chưa có. Về phía Cục Di sản văn hóa sẽ hỗ trợ, chỉ đạo, giám sát 5 tỉnh Tây Nguyên xây dựng, thực hiện Đề án bảo tồn di sản văn hóa Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020…

T.Minh – Báo Đại Đoàn Kết