Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên góp phần làm đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam

2031

Ngày 19/3, tại Kon Tum, Bộ VH, TT&DL, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức hổi nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

anh_1_neqm

Tham dự có bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, đại diện Cục Di sản văn hóa Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VHTT&DT 5 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

Di sản văn hóa không gian cồng chiêng là một trong những vốn di sản văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo và quý giá của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa công chiêng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã được các cấp ủy, chính quyền và cộng đồng các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng quan tâm và xem đây là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc.

anh_2_lijc

Đến nay, sau 10 năm được UNESCO ghi danh, di sản văn hóa không gian cồng chiêng Tây Nguyên đã có những đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc, tính đa dạng văn hóa vùng miền, quốc gia và quốc tế.

Theo báo cáo sơ kết 10 năm năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhiều chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương được ban hành và triển khai có hiệu quả.

Một trong những minh chứng rõ nhất là cộng đồng các dân tộc bản địa có di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vẫn thường xuyên thực hành di sản của mình trong các lễ hội, nghi lễ, sự kiện văn hóa nghệ thuật của địa phương cũng như của khu vực. Nhiều không gian văn hóa, nghi lễ, tín ngưỡng được phục hồi, nhiều liên hoan, ngày hội văn hóa được tổ chức.

anh_3_gklb

Hoạt động truyền dạy cồng chiêng tại các địa phương được ưu tiên và triển khai hiệu quả. Các nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ và đội cồng chiêng vừa thực hành, vừa trực tiếp truyền dạy nghệ thuật biểu diễn, kỹ thuật chỉnh chiêng cho nhưng thế hệ kế cận.

Hầu hết các tỉnh đều đưa chương trình di sản cồng chiêng vào giảng dạy trong các trường phổ thông dưới nhiều hình thức khác nhau…Việc triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên đã giúp cho việc nâng cao nhận thức của cộng đồng thực hành di sản và các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, hiện nay, trong quá trình thực hiện bảo tồn di sản văn hóa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể như: việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ trồng cây lúa rẫy sang cây công nghiệp đã dẫn đến sự suy giảm những sinh hoạt cồng chiêng gắn với hoạt động sản xuất truyền thống. Không gian buôn làng đã bị thu hẹp hoặc bị thay thế. Đời sống và sinh hoạt hiện đại làm thay đổi nhận thức về tính thiêng và tính cộng đồng của văn hóa cồng chiêng.

Nhiều gia đình đã bán đi những bộ chiêng, ché, kpan quý. Thế hệ trẻ chưa thật sự yêu thích, quan tâm đến công chiêng trong khi nhiều nghệ nhân giỏi tuổi tác đã cao làn lượt qua đời. Một bộ phận đồng bào dân tộc Tây Nguyên từ bỏ tín ngưỡng truyền thống , trong đó có thực hành đánh cồng chiêng và các sinh hoạt gắn với văn hóa cồng chiêng.

Tại Hội nghị, các địa phương đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong đó tập trung một số nội dung quan trọng như:

Tăng cường nguồn kinh phí hằng năm để thực hiện sưu tầm, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng; Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoa vật thể và phi vật thể (quy định rõ chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương…);

Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác bảo tồn; Thành lập và duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng nòng cốt tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá, trình diễn trong nước và nước ngoài…

Đại Khải – Báo Giáo dục Thời đại