TP. Kon Tum: Gần 45,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

1746

KTO – Chủ tịch UBND TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) Phan Văn Thế cho biết, trong 3 năm (2011-2013) thành phố đã đầu tư gần 45,7 tỷ đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, kinh phí Nhà nước cấp theo chương trình mục tiêu Quốc gia NTM chỉ khoảng trên 3,3 tỷ đồng, còn lại thành phố đã tập trung lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn khoảng gần 37 tỷ đồng; huy động nhân dân đóng góp trị giá hơn 1,7 tỷ đồng và trích từ ngân sách của thành phố 3 tỷ đồng. Kết quả, trong 3 năm qua chỉ riêng hạ tầng giao thông nông thôn tại địa bàn các xã của thành phố đã được đầu tư bê tông hóa và nhựa hóa được trên 18km đường; phấn đấu đến cuối năm 2014 TP. Kon Tum có xã Đoàn Kết đạt chuẩn NTM.

R.C.Kim