Thanh tra việc chi trả tiền chính sách tại huyện Tu Mơ Rông

1490

KTO –  Liên quan đến vụ việc Phòng LĐ-TB&XH H. Tu Mơ Rông không chịu chi trả tiền chính sách đối với một số trường hợp tại xã Đăk Sao, ngày 24-3, ông A Hơn- Phó Chủ tịch H. Tu Mơ Rông, cho biết: UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng LĐ-TB&XH và ngừng công tác quản lý đối với Phó phòng LĐ-TB&XH H. Tu Mơ Rông chờ kết luận thanh tra.

Được biết, từ tháng 1-2009 đến tháng 1-2010, Phòng LĐ-TB&XH H. Tu Mơ Rông cắt khoản tiền chính sách được hưởng theo chế độ đối với 9 đối tượng ở xã Đăk Sao không rõ lý do và nay cũng không được truy lĩnh. Mới đây, Phòng LĐ-TB&XH H. Tu Mơ Rông tiếp tục không chịu chi trả hơn 276 triệu đồng tiền mai táng phí cho 22 đối tượng trên địa bàn xã Đăk Sao.

Ngoài ra, một số đối tượng được hưởng chế độ chính sách ở các xã khác như: Măng Ri, Đăk Na, Ngọc Lây… đều phản ánh Phòng LĐ-TB&XH huyện không chịu chi trả tiền chính sách cho họ. Hiện, chính quyền H. Tu Mơ Rông đã ứng trước từ ngân sách huyện để chi trả tiền mai táng phí cho các đối tượng, đồng thời thành lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc chi trả các khoản tiền chính sách trong huyện.

N.T