Năm 2014: Kon Tum đặt mục tiêu GDP trên 13%

1753

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Kon Tum đã có báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2013.

Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2013 của UBND tỉnh Kon Tum cho biết: năm 2013, tổng sản phẩm toàn tỉnh ước tăng 12,4%; thu nhập bình quân đầu người từ 22,22 triệu đồng (năm 2012) tăng lên 25,75 triệu đồng trong năm 2013 (tăng 15,8%)…

56f093b12a628e9598fe7f3f3a241894_PIVF.jpg

Một góc “Làng Hồ” – Kon Tum ngày nay.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng cho biết một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng Kon Tum phấn đấu thực hiện trong năm 2014. Cụ thể: GDP tăng trên 13%; thu nhập bình quân đầu người trên 29 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 86 triệu USD; lao động qua đào tạo đạt 41,7%; hộ nghèo giảm 4-5%; tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 81%; độ che phủ rừng 65%…

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Kon Tum đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, chú trọng phát triển sâm Ngọc Linh, rau, hoa xứ lạnh, cá hồi, cá tầm…

Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án đã quyết định chủ trương; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh như nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14C, quốc lộ 24, quốc lộ 40B đoạn qua tỉnh Kon Tum.

KTO tổng hợp | skydoor.net | Bizlive