Phân bổ, sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ chống hạn

1190

Để sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ chống hạn của Chính phủ, các đơn vị, địa phương của tỉnh Kon Tum ưu tiên ngay cho những nhiệm vụ cấp bách

Được Chính phủ hỗ trợ 17,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông- Xuân 2015-2016, tỉnh Kon Tum đã phân bổ kịp thời nguồn kinh phí này và được các đơn vị, địa phương sử dụng đúng mục đích, chống hạn hiệu quả.

Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ 17,6 tỷ đồng từ Trung ương, căn cứ thực tế tình hình hạn hán tại địa phương, tỉnh Kon Tum đã phân bổ toàn bộ 17,6 tỷ tới các đơn vị, địa phương trong tỉnh phục vụ công tác chống hạn.

kon tum: phan bo, su dung hieu qua tien ho tro chong han hinh 0
Bơm nước chống hạn cho cây trồng ở xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum.

Theo đó, Ban Quản lý- Khai thác các Công trình thủy lợi tỉnh, đơn vị đang quản lý, khai thác 164 công trình thủy lợi phục vụ tưới cho gần 11.000ha cây trồng được phân bổ nhiều nhất với 10,9 tỷ đồng. 10 huyện, thành phố của tỉnh mỗi địa phương được phân bổ từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Để sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ chống hạn của Chính phủ, các đơn vị, địa phương của tỉnh Kon Tum ưu tiên ngay cho những nhiệm vụ cấp bách, như: cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ người dân vật tư, nhân lực, máy móc tìm nguồn nước bơm tưới chống hạn cho cây trồng; tu sửa, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình thủy lợi nhanh chóng đưa vào vận hành, khai thác phục vụ sản xuất.

Là địa phương có diện tích cây trồng bị hạn nhiều nhất với 400ha và trên 500 giếng đào của người dân hiện đã khô hạn thiếu nước, được tỉnh phân bổ 1,5 tỷ đồng, ông Phan Văn Thế, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Tỉnh phân bổ về cho thành phố được 1,5 tỷ đồng.

Thành phố sử dụng nguồn này để hỗ trợ cho một số xã, phường hiện nay đang tập trung chống hạn. Trong đó hỗ trợ nạo vét kênh mương, đào thêm một số hố chứa nước để cứu một số diện tích có khả năng cứu được. Vấn đề thứ hai sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ cho một số địa phương hiện đang thiếu nước sinh hoạt bằng cách hỗ trợ mua bồn và hỗ trợ kinh phí vận chuyển nước đến cho người dân. Cũng dự kiến hỗ trợ một khoản kinh phí để cứu đói cho người dân. Thành phố không sử dụng nguồn kinh phí này ngoài mục đích chống hạn“./.