Loại bỏ 120 dự án thủy điện trên địa bàn Tây nguyên

1264

Ngày 17.1, Ban Chỉ đạo Tây nguyên cho biết trong năm 2013, 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng đã loại bỏ khỏi quy hoạch tổng cộng 117 dự án thủy điện nhỏ, 3 dự án thủy điện bậc thang và 72 vị trí tiềm năng với tổng công suất dự kiến hơn 757 MW.

Các tỉnh này cũng tạm dừng, chưa đầu tư trước năm 2015 tổng cộng 12 dự án thủy điện nhỏ và tiếp tục rà soát, xem xét 2 dự án thủy điện bậc thang, 35 thủy điện nhỏ với tổng công suất 323 MW.

Theo Ban Chỉ đạo Tây nguyên, nhiều dự án thủy điện trong vùng chậm khắc phục hậu quả về môi trường, đền bù, tái định canh, định cư cho dân như Đồng Nai 2, Đam Bri, Đồng Nai 3, Sêrêpốk 3, Sêrêpốk 4, An Khê – Kanăk, Đắk Đring. Việc trồng rừng bù lại diện tích rừng bị mất còn rất chậm; cả vùng mới trồng được 757 ha so với 22.770 ha rừng đã chuyển đổi mục đích sang xây dựng thủy điện.

T.N.Quyền