Kon Tum: Xây dựng các làng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh toàn diện

1527

Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum (thuộc Tỉnh ủy Kon Tum) vừa tổ chức sơ kết tình hình 2 năm xây dựng các làng đồng bào DTTS vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn.

5bua1257-450_1

Theo báo cáo tại hội nghị cho biết, thành phố Kon Tum có 61 làng đồng bào DTTS với hầu hết là dân tộc Ba Na và Xê Đăng. Xây dựng các làng đồng bào DTTS vững mạnh toàn diện, theo quan điểm của Thành ủy Kon Tum nhằm mục đích tăng cường hơn nữa công tác xây dựng các làng đồng bào DTTS thực sự vững mạnh, đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những vấn đề then chốt được đặt ra đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiện toàn Ban nhân dân, đoàn thể chính trị tại các thôn, làng vì đây là đội ngũ cốt cán để trực tiếp vận động bà con thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Sau 2 năm triển khai, toàn thành phố đã kết nạp 83 đảng viên mới tại các làng DTTS, đưa 61/61 thôn, làng đều có đảng viên. Cùng với đó, các Ban nhân dân, mặt trận và đoàn thể cũng không ngừng được củng cố…

Sau hai năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về xây dựng các làng đồng bào DTTS vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015 đã thật sự phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả