Kon Tum: Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức ngành y tế

1475

Ngày 18-2, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 27/UBND-TH về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng viên chức ngành y tế.

Theo đó, đối với đối tượng là học sinh cử tuyển ngành y tế đã tốt nghiệp (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) được tuyển thẳng vào viên chức theo đúng quy định hiện hành về cử tuyển; đối với đối tượng dự tuyển là con em người DTTS có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum, tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng các chuyên ngành y tế phù hợp với vị trí tuyển dụng, được tuyển thẳng vào viên chức theo quy định hiện hành về công tác dân tộc; đối với đối tượng là học sinh DTTS tốt nghiệp các chuyên ngành y tế trình độ trung cấp, được ưu tiên tuyển trước khi có nhu cầu tuyển dụng; các chế độ ưu tiên khác thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ.

R.C.Kim