Kon Tum thêm năm đơn vị hành chính cấp xã mới

1533

Ngày 2-1, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập hai đơn vị hành chính cấp xã mới theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20-12-2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập mới hai xã thuộc huyện Đăk Hà và ba xã thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.

b6e19f2cab7eeebae2b73e89efdf60f8_XL

Hai xã mới của huyện Đác Hà được thành lập là xã Đác Long trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Đác Hring và xã Đác Pxi; xã Đác Long có 5.800 ha diện tích tự nhiên và 4. 401 nhân khẩu; xã mới Đác Ngọc được thành lập trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Đác Ui và thị trấn Đác Hà, có diện tích tự nhiên 3.917,39 ha và 4.272 nhân khẩu.

Cũng theo Nghị quyết 126 của Chính phủ, thành lập mới ba xã thuộc huyện Sa Thầy là xã Ia Dom; xã Ia Đal và xã Ia Tơi trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Mô rai của huyện Sa Thầy.

Như vậy sau khi thành lập thêm năm xã mới, tỉnh Kon Tum có số lượng 102 xã, phường, thị trấn thuộc chín huyện và thành phố Kon Tum.

ĐINH SỸ TẠO