Đường KonTum: Quý I lãi ròng 23,9 tỷ, vượt kế hoạch năm trong 1 quý

1234

Doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận gộp cải thiện đã giúp KTS có lợi nhuận tăng mạnh trong quý I.

CTCP Đường Kon Tum (KTS) mới công bố Báo cáo tài chính quý I/2016 với kết quả kinh doanh tăng cao.

Theo đó trong quý I/2016, KTS đạt 136,6 tỷ doanh thu thuần, tăng mạnh 102% so với cùng kỳ 2015. Trong đó doanh thu từ đường tăng mạnh hơn 2 lần lên 123,3 tỷ, doanh thu bán mật là 10,8 tỷ.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 76% lên 109,8 tỷ đã giúp lợi nhuận gộp của KTS đạt gần 27 tỷ, ứng với mức tăng 425% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 7,6% lên 19,6%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 580 triệu, tăng cao so với 22,2 triệu của cùng kỳ. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 462 triệu và 2,5 tỷ. Kết quả, KTS đạt 23,87 tỷ lợi nhuận sau thuế chỉ trong quý I, tăng mạnh so với con số 885 triệu của cùng kỳ. EPS tương ứng là 4.710 đồng.

Mức lợi nhuận trong quý I này của KTS thậm chí còn cao hơn mức lợi nhuận của cả năm 2015 và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty đặt ra tới 16%.

Tính tới hết quý I/2016, tổng tài sản của KTS là 191,4 tỷ, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương là 20,9 tỷ, phải thu ngắn hạn là 74,6 tỷ và hàng tồn kho đạt gần 56 tỷ, tăng mạnh so với 9,5 tỷ của đầu năm nay.

Nợ phải trả của công ty chỉ là 38 tỷ, chiếm chưa tới 20% cơ cấu nguồn vốn công ty. Trong đó phải trả ngắn hạn cho người bán là 14,4 tỷ và vay nợ thuê tài chính là 13,3 tỷ.

Giá cổ phiếu KTS hiện đã gần đạt mức 48.000 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với con số 20.000 đồng/cổ phiếu cách đây 1 tháng.

HOÀNG LINH