Đầu tư 128 tỷ đồng cho hệ thống hạ tầng KCN Hòa Bình giai đoạn II

1363

Ban quản lý Khu kinh tế Kon Tum cho biết, UBND Kon Tum đã ban hành quyết định về việc giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống đường giao thông, cấp và thoát nước của KCN Hòa Bình – giai đoạn II (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Dự án có tổng vốn đầu tư 128,8 tỷ đồng, bao gồm nguồn ngân sách Trung ương 98 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp tác khác là 30,8 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ tiến hành san ủi mặt bằng. Xây dựng hệ thống đường giao thông bằng bê tông nhựa với tổng chiều dài khoảng 2.428m, trong đó: Đường trục chính dài 2.304m (nền đường rộng 29m, mặt đường rộng 17m; Hệ thống thoát nước mặt sử dụng cống tròn BTCT D100, tổng chiều dài 3.796m; Hệ thống cấp nước: Sử dụng nguồn nước của nhà máy nước TP. Kon Tum; đường ống dẫn nước HDPE đường kính phi 90-160mm, tổng chiều dài đường ống 4.780m; Hệ thống nước cứu hỏa.

Khu công nghiệp Hoà Bình.
Khu công nghiệp Hoà Bình.

Mục tiêu dự án là tạo sự đồng bộ cơ sở hạ tầng KCN với quy mô 130 ha, nhằm tạo không gian kiến trúc, tạo quỹ đất cho KCN Hòa Bình, đảm bảo theo định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hút, kêu gọi nhà đầu tư vào KCN; tạo môi trường đầu tư thuận lợi là động lực cho phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, thu hút đầu tư, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

UBND tỉnh Kon Tum giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư dự án đồng thời chịu trách nhiệm lập thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Ngọc Tân – Báo Đầu Tư