Khắc phục tình trạng hình thức, hành chính hóa

2088

Trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh Kon Tum, ông Trần Bình Trọng – Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum đã có cuộc trò chuyện với Đại Đoàn Kết xung quanh công tác tổ chức Đại hội 3 cấp trên địa bàn tỉnh.

PV: Ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua mà Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đạt được?

2014_126_6_a1Ông Trần Bình Trọng

Nhiệm kỳ 2009-2014, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2014_126_6_a2

Trong đó, hoạt động đối ngoại nhân dân đạt được những kết quả quan trọng, 2 nhiệm kỳ qua đã phối hợp và triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giữa MTTQ tỉnh Kon Tum với Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Attpư và tỉnh Sê Kông – Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; giữa MTTQ tỉnh Kon Tum với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratarakiri – Vương quốc Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Nhà nước.

Việc kết hợp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng luôn được kiện toàn và ngày càng thiết thực. Hoạt động của Mặt trận ngày càng tăng tính hành động, giảm tính hành chính, bám sát dân, bám sát địa bàn cơ sở.

Thưa ông, hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2014 – 2019, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua cụ thể như thế nào?

– Hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Trước hết mỗi cấp, Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2014 của tổ chức mình, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, cơ sở và của tỉnh Kon Tum năm 2014. Mỗi tổ chức Mặt trận, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành xong 102/102 Đại hội Mặt trận xã, phường và tiến hành Đại hội được 3 huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ tỉnh xác định những nội dung, nhiệm vụ cụ thể như thế nào để phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới?

– Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như xây dựng Ủy ban MTTQ các cấp vững mạnh, hoạt động, hiệu quả, rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư. Đặc biệt nỗ lực khắc phục tình trạng hình thức, hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân. Phát huy nội lực để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Và muốn làm được những nhiệm vụ này, công tác quy hoạch cán bộ cần được chú trọng hơn bao giờ hết, trong đó cần trẻ hóa cán bộ chủ chốt lãnh đạo.

Trân trọng cám ơn ông!

Hải Lộng (thực hiện)