Đánh giá kết quả xây dựng đường tuần tra Biên giới trên địa bàn quân khu 5

2067

Sáng 28-3, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum, Ban quản lý dự án 47 – Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 5.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, giám đốc Ban quản lý dự án đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn từ năm 2006 đến 2010, trọng tâm là địa bàn tỉnh Kom Tum, Gia Lai và dự kiến quy hoạch xây dựng giai đoạn 2014 đến 2020.

Đường tuần tra biên giới được xây dựng kết nối với đường vành đai biên giới, đường dân sinh và tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, bảo đảm giao thông thông suốt đến các xã biên giới trong cả 2 mùa. Con đường sẽ tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giúp cho các địa phương phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới.

Tại hội nghị, Ban quản lý dự án 47 đã đề nghị với UBND một số tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp với Ban để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, tiếp nhận, bàn giao các dự án đã hoàn thành. Ban quản lý dự án 47 cũng báo cáo với Chính phủ bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới, chỉ đạo sở, ban ngành tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng.

Văn Lý