Công ty CP Đường Kon Tum đổi Tổng giám đốc

7485

Công ty CP Đường Kon Tum  thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Quang Trưởng và bầu ông Phạm Đình Mạnh Thu – Phó TGĐ thường trực làm Quyền Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2014.

KTS