Thành lập một số đơn vị hành chính mới tại Kon Tum

1361
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số đơn vị hành chính mới thuộc Kon Tum.

Quyết nghị thành lập hai xã thuộc huyện Đăk Hà gồm xã Đăk Long và xã Đăk Ngọk. Ngoài ra, thành lập mới ba xã thuộc huyện Sa Thầy là Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi.

Chính phủ cũng quyết nghị điều chỉnh hơn 1.000 ha diện tích tự nhiên và 1.628 nhân khẩu của xã Vinh Quang thuộc TP Kon Tum để phường Ngô Mây quản lý. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn, huyện Đăk Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã; huyện Sa Thầy có 14 đơn vị hành chính cấp xã; TP Kon Tum có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường và 11 xã.

TX (Theo Chinhphu.vn)