Ngọc Hồi : Hành trình đi lên thị xã vào năm 2015

1925
“Ba quốc gia – một điểm đến”
 
Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đầu tư của các ngành, các cấp và sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, đã góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đúng định hướng. Giai đoạn 2005-2010, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ cũng tăng nhanh. Đặc biệt được Chính phủ đầu tư xây dựng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong thời gian đến sẽ tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội huyện Ngọc Hồi.
 
Thị trấn Plei Kần là đô thị huyện lỵ của huyện Ngọc Hồi, vào năm 1999, thị trấn Plei Kần được Bộ Xây dựng chọn điểm, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, theo chương trình lập quy hoạch xây dựng đô thị thí điểm của Chính phủ. Năm 2005, được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Plei Kần với định hướng nâng cấp đô thị Plei Kần đạt đô thị loại IV sau năm 2010. Trên cơ sở đồ án điều quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 20/12/2005, UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây đô thị Plei Kần với quy mô 376,973 ha; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo định hướng quy hoạch chung và triển khai lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, đặt biệt là tại khu vực Trung tâm hành chính – chính trị mới của huyện Ngọc Hồi. Năm 2009, UBND huyện có chủ trương lập quy hoạch chi tiết khu vực phía Đông đô thị Plei Kần và hiện nay đã hoàn thành.
Trong tương lai không xa, thị trấn Plei Kần sẽ đạt đô thị loại IV và hướng tới thành lập thị xã Ngọc Hồi vào năm 2015. Được công nhận là đô thị loại IV sẽ là cơ hội để đô thị Plei Kần mở rộng thu hút các nguồn lực đầu tư từ Trung ương cho đến địa phương và các thành phần kinh tế khác để góp phần đưa huyện Ngọc Hồi thành thị xã và trở thành đô thị miền núi phát triển năng động trong tương lai. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Hồi sẽ có dịp nhìn lại mình, nhận rõ được những mặt được, chưa được trong quá trình xây dựng, phát triển để xác định rõ hướng phấn đấu, tạo thêm thế và lực để huyện Ngọc Hồi phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn; phát huy tốt hơn các lợi thế và thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của một trung tâm văn hóa, giáo dục, kinh tế, y tế, thể dục thể thao quan trọng của huyện, của tỉnh, của vùng Bắc Tây Nguyên; tương xứng với vị trí và ý nghĩa chiến lược nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, cửa ngõ quan trọng của vùng Bắc Tây Nguyên giáp với các nước Lào, Campuchia…
“Hành trang” đi lên thị xã và…những khó khăn
 
Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng, thành lập thị xã Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi đã rốt ráo chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành. Tại kỳ họp thứ 6 trong tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 12 về thông qua Đề án công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tạo tiền đề cho việc Ngọc Hồi đi lên thị xã trong tương lai không xa.
Cho đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu xây dựng, thành lập thị xã Ngọc Hồi đã đạt một số tiêu chí như về quy mô dân số hiện nay khoảng 51.704 người (so với quy định từ 50.000 người trở lên); mật độ dân số khu vực nội thị đã đạt 2.428 người/km2 (vượt 428 người so với quy định thị xã miền núi và biên giới); hệ thống các công trình hạ tầng đô thị khu vực nội thị đã và đang được xây dựng từng mặt, tiến tới đồng bộ và hoàn chỉnh, các cơ sở sản xuất mới xây dựng sẽ được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường…
Tuy nhiên, theo quy định tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị phải đạt từ 75% trở lên so với tổng số lao động, nhưng theo thống kê thì hiện tại tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị cho đến thời điểm hiện tại chỉ là 51%, nên tiêu chí này chưa đạt yêu cầu. Cũng dễ hiểu, bởi lẽ kinh tế của huyện Ngọc Hồi chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập của người dân chủ yếu từ cây cao su, cà phê, mì, vì vậy tỷ lệ lao động nông nghiệp cao. Để giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, huyện Ngọc Hồi đang có định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại. Để thực hiện được vấn đề này cần phải đẩy nhanh tốc độ hóa đô thị, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn, cải cách hành chính, có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư…
Để Ngọc Hồi đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã, huyện cũng đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tuy nhiên do thiếu nguồn kinh phí nên các dự án chưa được triển khai gặp không ít khó khăn. Đối với 18 công trình hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2011-2015, hiện chỉ có 2 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 10 công trình đang triển khai thực hiện số còn lại chưa được triển khai. Công trình hạ tầng xã hội trong giai đoạn 2011-2015 có 22 công trình, nhưng mới chỉ có 4 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 8 công trình đang triển khai, số còn lại cũng chưa được triển khai. Các cơ sở kinh tế trong giai đoạn 2011-2015 có 10 công trình, có 4 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 2 công trình đang triển khai, số còn lại chưa triển khai…
Theo Quyết định số 1411 ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh cho giai đoạn 2011-2015 huyện Ngọc Hồi cần tổng nhu cầu vốn là 2.446 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước là 1.583 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác là 863 tỷ đồng), nhưng cho đến nay, nguồn đầu tư từ ngân sách của tỉnh và huyện mới bố trí được trên 274,783 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác còn hạn chế, đến nay chỉ mới đầu tư trên 170,893 tỷ đồng…
Thời gian từ nay cho đến năm 2015 chỉ là một khoảng cách rất ngắn, nhưng hành trình đi lên thị xã Ngọc Hồi cũng còn một chặng đường dài, huyện Ngọc Hồi đang rất cần nguồn vốn đầu tư để đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà đề án đã đề ra. Bên cạnh huyện nỗ lực có các chính sách, giải pháp huy động nhiều nguồn vốn, tỉnh cũng cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm như Quốc lộ 40, các tuyến đường nội thị, hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Plei Kần mở rộng, bãi chứa và xử lý rác thải…Có như vậy, ước mơ xây dựng một thị xã trong tương lai mới sớm trở thành hiện thực.

 Tác giả: Dương Đức Thuận/kontum.gov.vn