10 tỉnh tốt nhất và kém nhất trong quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm

1258

Trong bảng đánh giá, có 10 tỉnh xếp loại tốt và 10 tỉnh xếp loại chưa đạt. Riêng Đà Nẵng chưa gửi hồ sơ về Bộ NN&PTNT, các tỉnh còn lại đều đạt yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2015.

Theo bảng xếp hạng đánh giá của Bộ NN&PTNT, có 10 địa phương được xếp loại tốt là: Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nam, Đồng Nai, Bình Định, Kiên Giang, Bà Ria- Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang.

Đồng thời, nhóm địa phương cần khắc phục, rút kinh nghiệm gồm: Hải Dương, Thái Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Nam, Quảng Ngãi,  Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak.

Báo cáo cũng cho thấy, Đà Nẵng là tỉnh duy nhất trong cả nước mà Bộ không nhận được hồ sơ tự chấm điểm.

Việc đánh giá các địa phương được dựa trên bộ tiêu chí gồm: Việc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý ATTP; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về ATTP và ý thức chấp hành pháp luật về ATTP; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; tăng cường năng lực công tác quản lý ATTP; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Để thực hiện đánh giá, Sở NN&PTNT phải tự đánh giá, chấm điểm triển khai công tác quản lý ATTP trong năm. Sau khi hoàn thiện công tác tự đánh giá thì Sở sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ NN&PTNT.
Khi hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm của các địa phương chuyển về Bộ, hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm sẽ được thành lập theo đề xuất của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad). Căn cứ biên bản thẩm định của hội đồng thẩm định, Nafiqad tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt kết quả xếp hạng.

 

Được biết, đây là lần đầu tiên Bộ NN&PTNT triển khai đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Hoàng Long – Báo điện tử Một Thế Giới