105 hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình lấn chiếm HLATGT

1379

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng TTGT tỉnh Kon Tum, trong năm 2013 đã có tới 105 trường hợp tự động tháo gỡ công trình lấn chiếm hành lang ATGT.

images902636_HL1
TTGT tuyên truyền người dân chấp hành tốt hành lang ATGT

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Chánh TTGTVT tỉnh cho biết: Trong năm 2013, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở các xã, phường của các huyện thành phố, nhất là các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm và thành lập thành đoàn xuống tận địa bàn thôn, làng, vào từng hộ dân tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, tự giác tháo dỡ. 

Đối với vi phạm cũ, phối hợp với UBND các xã đến từng hộ dân có công trình vi phạm tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ. Những hộ cố tình vi phạm lập biên bản yêu cầu cam kết tự tháo dỡ và đề nghị chính quyền các địa phương xử lý, xử phạt theo quy định.

Đối với vi phạm mới phát sinh, thường xuyên tuần tra, tuần đường, kịp thời phát hiện vi phạm mới phát sinh phối hợp với UBND xã đến vừa tuyên truyền, vận động lập biên bản vi phạm yêu cầu cam kết thời hạn tự giác tháo dỡ.

images902637_HL2
Người dân tự nguyện tháo gỡ công trình lấn chiếm hành lang

Qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến rõ nét, ý thức một bộ phận dân cư sống dọc các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đã được nâng cao trong việc chấp hành quy định về bảo vệ HLATĐB, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

images902638_HL3

Đặc biệt, trong năm 2013, đã vận động các huyện Kon Rẫy, Sa Thầy và thành phố Kon Tum tự giác tháo dỡ 105 trường hợp vi phạm HLATĐB, 136 trường hợp cam kết tháo dỡ, lập biên bản vi phạm hành chính gửi UBND các huyện, thành phố xử lý 231 trường hợp và UBND thành phố Kon Tum đã ra quyết định cưỡng chế 1 trường hợp.

images902640_HL4

Văn Tư | giaothongvantai.com.vn