Huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 1994 theo Nghị định 26/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số diện tích tự nhiên là 84.446,74ha, trên cơ sở chia tách 04 xã của thị xã Kon Tum và 02 xã của huyện Đăk Tô, với 74 thôn, tổ dân phố; dân số là 32.305 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 53,9%; trên 45% dân số có tôn giáo.

Vị trí địa lý

Nằm cách trung tâm thị xã Kon Tum 20 km về phía Bắc, phía Tây giáp huyện Sa Thầy, phía Bắc giáp huyện Đăk Tô, phía Đông giáp huyện Kon Rẫy. Đăk Hà là trung điểm giữa thị xã Kon Tum và huyện Đăk Tô, có quốc lộ 14 chạy qua, nên có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế. Huyện nằm trong lưu vực sông Pô Kô, nơi có công trình thuỷ điện PleiKrông; có rừng đặc dụng ĐăkUy với diện tích 659,5 ha và nhiều hồ chứa nước đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo môi trường sinh thái; là điều kiện để hình thành và phát triển du lịch sinh thái của địa phương trong thời gian tới. Trên địa bàn huyện có 8 doanh nghiệp Nhà nước của Trung ương, của Tỉnh chuyên sản xuất cà phê, cao su và lúa nước; 2 di tích lịch sử được Tỉnh công nhận là Khu căn cứ kháng chiến Đăk Ui-Đăk Pxi và Điểm cao 601. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.Tuy nhiên, địa hình đồi núi, sông suối chia cắt phức tạp, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện còn có những khó khăn nhất định.

Hành chính

Huyện Đắk Hà được thành lập theo Nghị định số 26-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 1994 trên cơ sở 2 xã Đăk Pxi và Đăk Hring tách ra từ huyện Đắk Tô và 4 xã Đăk La, Hà Mòn, Ngọc Réo, Đăk Uy tách ra từ thị xã Kon Tum. Thị trấn huyện lị Đắk Hà được thành lập trên cơ sở tách từ xã Hà Mòn. Xã Ngọc Wang được thành lập theo Nghị định số 73-CP ngày 22 tháng 11 năm 1996 trên cơ sở tách ra từ 2 xã Ngọc Réo, Đăk Uy. Xã Đăk Mar được thành lập theo Nghị định số 69/1998/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 1998 trên cơ sở tách ra từ 2 xã Đăk Hring, Hà Mòn. Hai xã Đắk Long (thành lập trên cơ sở tách ra từ 2 xã Đăk Hring, Đăk Pxi và Đắk Ngọk (thành lập trên cơ sở tách ra từ 2 xã Ngọk Wang, Đắk Uy và thị trấn Đắk Hà được thành lập theo Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Như vậy huyện Đăk Hà gồm thị trấn Đắk Hà và 10 xã:

  • Đăk La
  • Hà Mòn
  • Ngọk Wang
  • Ngọk Réo
  • Đăk Uy
  • Đăk Mar
  • Đăk Hring
  • Đăk Pxi
  • Đắk Long
  • Đắk Ngọk

Sau 19 năm thành lập, đến nay toàn huyện có 08 xã và 01 thị trấn (có 02 xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2), với 101 thôn, tổ dân phố, tổng số dân là 15.580 hộ, 67200 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 48.48% (gồm 16 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Kinh, Xê đăng, Rơ ngao, Sơdrá, BarHna, Giẻ triêng…); Có 50/61 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bền vững, đặc biệt là phát triển mạnh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su); cơ cấu ngành (theo giá cố định năm 1994): nông-lâm-thuỷ sản chiếm 44%, công nghiệp-xây dựng 30%; thương mại-dịch vụ 26% (năm 2009). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 16%.

Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang dồn mọi tâm sức, kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, thực hiện chống đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và phát triển đất nước. Quán triệt và triển khai thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; không ngừng phát huy những lợi thế sẵn có của mình; dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, điều hành của UBND huyện và sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, của tỉnh Kon Tum; của các ngành và bằng các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể nhân dân các dân tộc của huyện đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức đưa huyện Đăk Hà đạt được những thành tựu đáng khích lệ, tự hào. Với những thành tích trên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 1999 và Huân chương lao động hạng Nhì năm 2004 và đặc biệt trong Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994-24/3/2009), nhân dân và cán bộ các dân tộc huyện ĐăkHà đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng; đó là Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây là một phần thưởng xứng đáng trong 15 năm phấn đấu trưởng thành của huyện nhà.