Video Clip Phát quà Chắp cánh Ước Mơ 5

1385

Một số hình ảnh trong buổi phát quà Chắp Cánh Ước Mơ 5 do các thành viên KTO thực hiện tại mái ấm Vinh Sơn

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=z5EI6vNOqgo”]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=w_wFrw5mA1w”]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=0p0DiIdLS_4″]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=fqYDZNgQHlY”]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=qMWegKAcwQE”]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=DMWhtAnNWko”]

[ot-video type=”youtube” url=”http://www.youtube.com/watch?v=MFe5KlnHy4c”]