Ước mơ Việt Nam – Măng Cành (KonTum)

1468

[ot-video type=”youtube” url=”watch?v=5LozBg1hj8o”]

Young Media
Producer: Hồ Nguyên Ngọc
Director: Trần Đình Hiền
Scriptwriter: Hồ Thị Phương Mai
Khách mời: VJ Thiên Trang
Học sinh: Y Thị